Følgende aktiviteter er tilknyttet Introforløbet for nye kandidatstuderende på CBS’ HRM linje, og kræver tilmeldning gennem Dansk HRM Forening:

 

Virksomhedsbesøg: http://www.danskhrmforening.dk/events/intro-virksomhedsbesoeg-hos-nordea/

HRM Around Town:

Introweekend: