Dansk HRM Forening har siden 2005 haft et samarbejde med HRM-linjen på Copenhagen Business School omkring den mentorordning, som linjen selv indtil da, havde drevet succesfuldt i 10 år.

Du kan allerede tilmelde dig her.

Du vil få svar til oktober 2019, hvor vi har et overblik over tilmeldte mentees.

Formålet

Formålet med foreningens indtræden i dette samarbejde var et ønske om at opnå en endnu bedre integration af teori og praksis i mentorordningen. Samarbejdet var og er et naturligt skridt, for der har altid været en tæt forbindelse mellem HRM-linjen på Copenhagen Business School og de virksomheder, organisationer og kandidater, der igennem tiderne har været en del af Dansk HRM Forening.

Hvad er Mentorordningen?

Mentorordningen er et frivilligt tilbud til de studerende om at få en mentor fra erhvervslivet i løbet af deres 1. eller 2. år kandidaten. Mentorordningen er til for at skabe et link mellem studierne og den “virkelige HR verden”. Det er en mulighed for de studerende for at få et indgående kendskab til en relevant HR-funktion, og få talt om nogle af de emner, paradokser og dilemmaer, som der ikke altid er tid til at drøfte på studiet. Der er ikke tale om envejskommunikation, men derimod tale om et rum for sparring, diskussion og videregivelse af erfaringer for både mentor og mentee.

Vi matcher de studerende med en mentor ud fra deres ønsker, så denne passer bedst muligt til den studerendes faglige profil og interesseområde inden for HR. Mentorerne er alle erfarne HR-praktikere fra erhvervslivet. De deler ud af deres erfaringer og deres kompetencer for at støtte de studerendes udvikling mod erhvervslivet. Det er en enestående mulighed, som giver de studerende et indgående kendskab til en relevant HR-funktion,

Mentorordningen er frivilligt i et hvert aspekt, alligevel udvises der hvert eneste år en stor interesse fra de studerendes såvel som fra erhvervslivets side.

Igennem mentorordningen kan den studerende få:

  • Inspiration og sparring i forhold til relevant teori
  • Nye perspektiver på HRM, som ikke kan findes på studiet
  • Sparring på personlige og faglige kompetencer
  • Indblik i hvad der rører sig i erhvervslivet
  • Styrket sin udvikling i retning af større faglighed og personlig indsigt
  • Afklaring af fremtidige karrieremål
  • Udvidelse af netværk
Udtalelse fra tidligere mentorer:

“Jeg har fået sparring på konkrete tiltag, som vi overvejer at implementere i organisationen”


Jeg bliver tvunget til at sætte ord på nogle ting, som jeg tager for givet i dagligdagen”

 

“Mentorordningen gør, at jeg får inspiration i forhold til teori, samt jeg får uventede spørgsmål, som får mig til at se tingene i et nyt perspektiv”

  Hvis du er interesseret og vil vide mere om mentorordningen, så bedes du kontakte mentor@dhrmf.dk.
Mentorforløbet strækker sig fra oktober 2019 til juni 2020