Hvad er Mentorordningen?

Dansk HRM Forening har siden 2005 haft et samarbejde med HRM-linjen på Copenhagen Business School omkring den mentorordning, som linjen selv indtil da, havde drevet succesfuldt i 10 år.

Datoen for kick-off og mentortræning er i år den 27. oktober 2021 klokken 17.00.

Du skal kunne deltage i kick-off arrangementet for at være med i mentorordningen. Kirsten M. Poulsen fra KMP+ House of Mentoring vil facilitere mentortræningen/kick-off arrangement, hvor du vil møde din mentor/mentee. Kirsten M. Poulsen har 20 års erfaring som underviser og er ekspert på området. Du kan læse mere om KMP+ House of Mentoring på deres hjemmesiden kmpplus.dk

Vil du være mentor?

Tilmeldingsfristen som mentor er den 10. oktober 2021. Så skynd dig og tilmeld dig nu:

Tilmeld dig som mentor nu.

Vil du være mentee?

Tilmeldingsfristen som mentee er den 10. oktober 2021. Så skynd dig og tilmeld dig nu:

Tilmeld dig som mentee nu.

Hvordan foregår mentorordningen?

Mentorordningen er et frivilligt tilbud til de studerende om at få en mentor fra erhvervslivet i løbet af deres 1. eller 2. år kandidaten. Mentorordningen er til for at skabe et link mellem studierne og den “virkelige HR verden”. Det er en mulighed for de studerende for at få et indgående kendskab til en relevant HR-funktion, og få talt om nogle af de emner, paradokser og dilemmaer, som der ikke altid er tid til at drøfte på studiet. Der er ikke tale om envejskommunikation, men derimod tale om et rum for sparring, diskussion og videregivelse af erfaringer for både mentor og mentee.

Vi matcher de studerende med en mentor ud fra deres ønsker, så denne passer bedst muligt til den studerendes faglige profil og interesseområde inden for HR. Mentorerne er alle erfarne HR-praktikere fra erhvervslivet. De deler ud af deres erfaringer og deres kompetencer for at støtte de studerendes udvikling mod erhvervslivet. Det er en enestående mulighed, som giver de studerende et indgående kendskab til en relevant HR-funktion,

Mentorordningen er frivilligt i et hvert aspekt, alligevel udvises der hvert eneste år en stor interesse fra de studerendes såvel som fra erhvervslivets side.

Undervejs i forløbet, vil vi meget gerne dele historier og nyheder fra mentorforløbet. Derfor vil vi også meget gerne lave opslag på LinkedIN, Facebook og eventuelt Instagram, hvor de relevante mentorer bliver tagget. Hvis du gerne vil være med som mentor, men ikke ønsker, at du nævnes som en af mentorerne på eksterne medier, må du meget gerne gøre os opmærksomme på det.

Formålet

Formålet med foreningens indtræden i dette samarbejde var et ønske om at opnå en endnu bedre integration af teori og praksis i mentorordningen. Samarbejdet var og er et naturligt skridt, for der har altid været en tæt forbindelse mellem HRM-linjen på Copenhagen Business School og de virksomheder, organisationer og kandidater, der igennem tiderne har været en del af Dansk HRM Forening.

Igennem mentorordningen kan den studerende få:

Inspiration og sparring i forhold til relevant teori

Nye perspektiver på HRM, som ikke kan findes på studiet

Sparring på personlige og faglige kompetencer

Indblik i hvad der rører sig i erhvervslivet

Styrket sin udvikling i retning af større faglighed og personlig indsigt

Afklaring af fremtidige karrieremål

Udvidelse af netværk

Udtalelser fra tidligere mentorer:

“Jeg har fået sparring på konkrete tiltag, som vi overvejer at implementere i organisationen”

Jeg bliver tvunget til at sætte ord på nogle ting, som jeg tager for givet i dagligdagen”

“Mentorordningen gør, at jeg får inspiration i forhold til teori, samt jeg får uventede spørgsmål, som får mig til at se tingene i et nyt perspektiv”

Mentorforløbet strækker sig fra oktober til juni

10oct23:59Bliv mentor for kommende HR-praktikere

10oct23:59Bliv Mentee 2021/2022

Kontakt os

Vil du vide mere? Eller har du input?
Så er du mere end velkommen til at hive fat i os!

Sarah Brændholt Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Ansvarsområde: Mentorordning

E-mail: sarah@dhrmf.dk

Simon Dømmestrup
Bestyrelsesmedlem

Ansvarsområder: Mentorordning & Intro

E-mail: simon@dhrmf.dk

Ellen Phoebe Schmidt Wiese
Bestyrelsesmedlem

Ansvarsområde: Mentorordning

E-mail: Ellen@dhrmf.dk

Frank Markvart Gantzel Pedersen
Formand

Ansvarsområde: Alle arrangementer

E-mail: frank@dhrmf.dk

Vanda Davani
Næstformand

Ansvarsområde: Alle arrangementer

E-mail: vanda@dhrmf.dk