Få den bedste start på din karriere!

Som studerende og medlem af Dansk HRM Forening kan du blive mentee i vores mentorordning. Hvert år efter studiestart starter foreningen en mentorordning op, som matcher HR-studerende med HR-praktikere fra erhvervslivet. Igen er det lykkedes os at skaffe nogle virkelig interessante mentorer fra erhvervslivet, som brænder for at deltage og dele deres viden med jer, samt få indblik i den teori i arbejder med til hverdag.

Det er en mulighed, der giver dig som studerende et indgående kendskab til en relevant HR-funktion og samtidig lejlighed til at få debatteret nogle af de emner, som ikke bliver taget op på studiet. Der er tale om møder, der giver rum for sparring, diskussion og læring.

Vigtige datoer:

  • Sidste frist for tilmelding: 12. oktober 2018
  • Periode: November 2018 til og med juni 2019
  • Kick-Off: 8. november 2018
  • Midtvejsarrangement: Nærmere info følger

Roller og ansvar

Mentee

Som mentee forpligter man sig til følgende:

  • At kunne afsætte 1½ til to timer af til møder ca. 5-6 gange – alt efter hvad der aftales mellem mentorer og de studerende
  • At man/I får afstemt interne forventninger til hinanden, så forløbet får den bedst mulige proces
  • At man overholder aftalte møder og ikke aflyser i sidste øjeblik (der kan være undtagelser) – dette kan være til gene for både mentor men også studerende
  • At man giver klar besked, såfremt man er forhindret til et møde
  • At man er forberedt til møderne
  • At man udviser engagement i forløbet og overfor sin mentor og med-mentees

Vi gør opmærksom på at mentorerne deltager i ordningen frivilligt, og tager tid ud af deres travle kalender for at mødes med dig, så det er vigtigt, at du er engageret og ønsker at tage medansvar for forløbet.

Mentorer og mentee

Undervejs i mentorforløbet har mentor og mentees det primære ansvar for at planlægge, afholde og styre indholdet af møderne. Det er derfor vigtigt, at deltagerne får forventningsafstemt i starten og løbende givet feedback.

Dansk HRM Forening

Foreningen faciliteter mentorordningen, hvilket betyder, at vi screener og matcher mentorer og mentees, men vi ikke har ansvaret for at koordinere planlægningen og relevansen af indholdet af samtalerne mellem mentees og mentor.

Vi ønsker at facilitere et mentorprogram, som giver både mentees og mentorer gensidig læring ved at bygge bro mellem erhvervslivet og den nyeste viden inden for HR. Vi træner vores mentorer i at blive endnu skarpere på at være i de forskellige roller, som en mentor skal kunne agere i for bedst at støtte deres mentees i deres udvikling.

Matching

Mentee og mentorer bliver hver især blevet matchet på baggrund af mentees ønsker, fælles forventninger og ønsket udbytte af forløbet. Mentorerne har en mentee-gruppe på 1-3 studerende. Som mentee vil du i slutningen af september få at vide om du har fået en mentor og dermed er blevet en del af forløbet. Hvilken mentor du er blevet matchet med, vil først blive afsløret til Kick-Off arrangementet.

Kick-Off

For at sikre os, at mentor og mentee får den bedst mulige start på forløbet, afholder Dansk HRM Forening et mentor Kick-Off – nærmere info følger, hvis du bliver udvalgt som mentee.

På denne aften deltager både mentorer og mentees. Du vil derfor møde din mentor for første gang på denne aften, og der vil være tid til at I kan sætte jer sammen og kick starte og forventningsafstemme omkring forløbet.

Skulle du have spørgsmål frem mod Mentor Kick-off, så skal du naturligvis være meget velkommen til at rette henvendelse til mentor@dhrmf.dk

Tilmeld dig som mentee

For at tilmelde dig ordningen skal du være medlem af Dansk HRM Forening. Det kan du blive lige her.

Mentorkataloget indeholder en beskrivelse af alle årets mentorer, som du skal gennemlæse og herefter udvælge de 3 mentorer, som matcher dine HR interesser og ønsker til forløbet og en mentor bedst muligt.

Når du har tilmeldt dig, vil du modtage en mail med link til en formular. Det er obligatorisk at udfylde formularen. I den vil du give informationer, som er vigtige for, at vi kan skabe det bedste mentormatch.