Hos Dansk HRM Forening mødes alle grene af HR-feltet.

I bestyrelsen arbejder vi for, at vores medlemmer kan få værdi for deres kontingent, ved at udbyde spændende arrangementer, unikke muligheder for at møde andre fra HR-faget og ikke mindst ved at skabe et rum for udvikling, læring og diskussion.

DHRMF er stedet, hvor HRM er i centrum og hvor vi er fælles om, at brænde for HR, personaleledelse og alt det der relaterer sig hertil – og det er ikke så lidt!

På disse sider kan du læse mere om foreningens historie, målsætning, vedtægter, bestyrelsen og generalforsamlingen.

Vores værdier

Inklusion

Hos Dansk HRM Forening kommer inklusion til udtryk i måden hvorpå, vi faciliterer vores arrangementer – disse med oplægsholdere fra adskillige organisationer; store såvel som små, offentlige såvel som private. Med andre ord er alle, der kan bidrage til at udvide vores horisonter med forskellige perspektiver på HRM i pipeline for vores kommende arrangementer. Desuden stræber vi efter at gøre Dansk HRM Forening for alle, der har interesse inden for HRM. Derfor vil Dansk HRM Forening være stedet for dig, som har interesse i at være en del af et netværk, hvor HRM er i fokus – uanset baggrund, uddannelse, erhverv, HR-erfaring mm.

Medlemsdrevet

Hos Dansk HRM Forening værdsætter vi vores medlemmer. Vi er en medlemsdreven forening, der ønsker at fremme HR dagsordenen i Danmark, og dette ville ikke være muligt uden vores medlemmer. Foreningen ønsker at tilbyde en platform, hvor medlemmerne kan bidrage med deres interesser og nysgerrighed for på den måde at styrke netværket gennem vores aktiviteter. Derfor er vores udbud af arrangementer og tilbud altid baseret på vores medlemmers ønsker. Vi lytter til vores medlemmer, og vi vil elske at modtage jeres ideer og jeres interesserer!

Ansvarlighed

Hos Dansk HRM forening stræber vi efter at tage ansvar for vores medlemmers udbytte af foreningen. Vi har til hovedformål at sætte ansvarlighed på dagsordenen i HR-branchen samt inspirere flere virksomheder til at gøre en indsats på dette område. Dansk HRM Forening tager ansvar for alle tilbud og arrangementer, der udbydes til medlemmerne af foreningen, så du, som medlem, kan forvente høj kvalitet. Vi ønsker at medvirke til at forny branchen gennem foreningens virke ved at tage initiativ til dialog og erfaringsudveksling, så vi kan italesætte det ansvar, vi har, og hvordan vi forvalter det.

Vidensdeling og netværk

Hos Dansk HRM Forening stræber vi efter vidensdeling og netværk, da det er vores måde at sikre udbygning og vedligeholdelse af det faglige netværk mellem HR-professionelle, HR-studerende og HR-interesserede. På den måde får vores medlemmer, praktikere såvel som studerende, mulighed for at udvide og udfordre deres faglige kompetencer og sammen skabe ny viden. Netværket er det bærende element i den måde foreningen virker på, og derfor skinner værdien igennem i alt det, vi gør.

Vedtægter

Her kan du finde Dansk HRM Forenings Vedtægter.

Har du spørgsmål til vedtægterne er du velkommen til at kontakte os via mail: dhrmf@dhrmf.dk

Historie

Dansk HRM Forening blev i 1993 stiftet af Henrik Holt Larsen i samarbejde med en gruppe cand.merc.HRM’ere. Senere har det udviklet sig til også at være et samlingspunkt for alle med interesse for HR faget – både HR-praktikere og kandidatstuderende.

Der er sket meget siden foreningens stiftelse i 1993 – med foreningen og HR i det danske erhvervsliv. Du kan her læse lidt omkring den løbende udvikling, vi har været igennem.

Foreningen har 3 hovedydelser rettet til alle vores medlemmer, som henholdsvis er Netværksbar, Mentorordning og Faglige Arrangementer. Udover det er vi stadig kendt for at arrangere introturen for HR-linjens kandidatstuderende i samarbejde med Copenhagen Business School.

Netværksbar startede som en lille fredagsbar, afholdt på Karrierebar i København, men har senere udviklet sig til et spændende og anerkendt netværksarrangement med over 100 deltagere fra forskellige dele af erhvervslivet og studerende.

I 2005 overtages organiseringen af mentorordningen, som tidligere har været faciliteret af Copenhagen Business School.

I 2016 påbegyndte DHRMF samarbejde med KMP+ House of Mentoring, som nu bidrager med mentortræning af nye mentorer. Foruden dette begyndte vi at arrangere virksomhedsbesøg, som en del af vores Faglige Arrangementer.

Foreningen drives af en frivillig bestyrelse, som består af både HR-praktikere og studerende for bedst muligt at imødekomme medlemmernes behov.

Kontakt os

Vil du vide mere?
Så er du mere end velkommen til at hive fat i os!

Vanda Davani
Formand

Ansvarsområde: Alle arrangementer

E-mail: vanda@dhrmf.dk

Simon Dømmestrup
Næstformand

Ansvarsområde: Alle arrangementer

E-mail: Simon@dhrmf.dk

Frank Markvart Gantzel Pedersen
Kasserer

Ansvarsområde: Økonomi

E-mail: kasserer@dhrmf.dk

Amalie Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Ansvarsområder: SOME & kommunikationsansvarlig

E-mail: Amalie@dhrmf.dk