Mikkel Abben
Bestyrelsesformand

Ansvarsområde: Alle arrangementer

E-mail: mikkel@dhrmf.dk

Joachim Carlsen
Næstformand

Ansvarsområde: Alle arrangementer

E-mail: joachim@dhrmf.dk

Niclas Skjold Kühn
Kasserer

Ansvarsområde: Økonomi

E-mail: niclas@dhrmf.dk

Anna Rye Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Ansvarsområde: Intro

E-mail: anna@dhrmf.dk

Josefine Hesel Egsgaard
Bestyrelsesmedlem

Ansvarsområder: Netværksbar & Mentorordning

E-mail: josefine@dhrmf.dk

Kris Cronberg
Bestyrelsesmedlem

Ansvarsområde: Netværksbar

E-mail: kris@dhrmf.dk

Kristine Sofie Hamborg
Bestyrelsesmedlem

Ansvarsområde: Mentorordning

E-mail: kristine@dhrmf.dk

Markus Dalsberg Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Ansvarsområder: Faglige arrangementer & SoMe

E-mail: markus@dhrmf.dk

Martin Baden
Bestyrelsesmedlem

Ansvarsområde: Intro

E-mail: martin@dhrmf.dk

Pernille Eriksen
Bestyrelsesmedlem

Ansvarsområde: Intro

E-mail: pernille@dhrmf.dk

Rikke Gade
Bestyrelsesmedlem

Ansvarsområde: Faglige arrangementer

E-mail: rikke@dhrmf.dk

Thor Vive
Bestyrelsesmedlem

Ansvarsområder: SoMe & Branding

E-mail: thor@dhrmf.dk

Billeder af: Nina Brenholdt