Mette Illum
Bestyrelsesformand

Ansvarsområde: Alle arrangementer

E-mail: Mette@dhrmf.dk

Kristoffer Levinsen
Næstformand

Ansvarsområde: Faglige arrangementer

E-mail: Kristoffer@dhrmf.dk

Niclas Skjold Kühn
Kasserer

Ansvarsområde: Økonomi

E-mail: kasserer@dhrmf.dk

Christoffer Lindgren Christensen
Bestyrelsesmedlem

Ansvarsområde: -

E-mail: Christoffer@dhrmf.dk

Jonas Kyhnau Hansen
Bestyrelsesmedlem

Ansvarsområder: Netværksbar & Mentorordning

E-mail: Jonas@dhrmf.dk

Julie Nørholm Larsen
Bestyrelsesmedlem

Ansvarsområder: Intro, Netværksbar & SoMe

E-mail: Julie@dhrmf.dk

Kristine Sofie Hamborg
Bestyrelsesmedlem

Ansvarsområder: Mentorordning & SoMe

E-mail: Kristine@dhrmf.dk

Martin Baden
Bestyrelsesmedlem

Ansvarsområde: Intro

E-mail: Martin@dhrmf.dk

Rikke Gade
Bestyrelsesmedlem

Ansvarsområde: SoMe

E-mail: Rikke@dhrmf.dk