HenrikLeth.com er et stærkt passioneret team, der hjælper virksomheder med at styrke arbejdsglæde, performance, sundhed og trivsel blandt medarbejderne.

Siden 2003 har vi leveret teambuilding, kickoffs og personaledage til små og store virksomheder i hele landet.

Henrik Leth bidrager med indsatser og forløb til  udviklingsarbejde som opfølgning på virksomheders arbejde med dens APV.

Via teamcoaching og facilitering af workshops for teams og afdelinger støtter HenrikLeth.com i procecssen med mål om større arbejdsglæde og et bedre psykisk arbejdsmiljø.