Dansk HRM Forening

Hvem er Dansk HRM Forening?

Dansk HRM Forening blev i 1993 stiftet af Henrik Holt Larsen i samarbejde med en gruppe cand.merc.HRM’ere. Senere har det udviklet sig til at være et samlingspunkt for alle med interesse for HR feltet – både HR-praktikere og kandidatstuderende.

Der er sket meget siden foreningens stiftelse i 1993 – med foreningen og HR i det danske erhvervsliv. Foreningen har 3 hovedydelser rettet til alle vores medlemmer, som henholdsvis er Netværksbar, Mentorordning og Faglige Arrangementer.

Netværksbar startede som en lille fredagsbar, afholdt på Karrierebar i København, men har senere udviklet sig til et populært og anerkendt netværksarrangement med over 100 deltagere med både praktikere og studerende.

I 2005 overtages organiseringen af mentorordningen, som tidligere har været faciliteret af Copenhagen Business School.

I 2016 påbegyndte DHRMF samarbejde med KMP+ House of Mentoring, som nu bidrager med mentortræning af nye mentorer og er med til kickoff arrangementet i mentorordningen. 

Foreningen drives af en frivillig bestyrelse på syv bestyrelsesmedlemmer, som består af både HR-praktikere og studerende for bedst muligt at imødekomme medlemmernes behov.

Vores værdier

Inklusion

Hos Dansk HRM Forening kommer inklusion til udtryk i måden hvorpå, vi faciliterer vores arrangementer – disse med oplægsholdere fra adskillige organisationer; store såvel som små, offentlige såvel som private. Med andre ord er alle, der kan bidrage til at udvide vores horisonter med forskellige perspektiver på HRM i pipeline for vores kommende arrangementer. Desuden stræber vi efter at gøre Dansk HRM Forening for alle, der har interesse inden for HRM. Derfor vil Dansk HRM Forening være stedet for dig, som har interesse i at være en del af et netværk, hvor HRM er i fokus – uanset baggrund, uddannelse, erhverv, HR-erfaring mm.

Medlemsdrevet

Hos Dansk HRM Forening værdsætter vi vores medlemmer. Vi er en medlemsdreven forening, der ønsker at fremme HR dagsordenen i Danmark, og dette ville ikke være muligt uden vores medlemmer. Foreningen ønsker at tilbyde en platform, hvor medlemmerne kan bidrage med deres interesser og nysgerrighed for på den måde at styrke netværket gennem vores aktiviteter. Derfor er vores udbud af arrangementer og tilbud altid baseret på vores medlemmers ønsker. Vi lytter til vores medlemmer, og vi vil elske at modtage jeres ideer og jeres interesserer!

Ansvarlighed

Hos Dansk HRM forening stræber vi efter at tage ansvar for vores medlemmers udbytte af foreningen. Vi har til hovedformål at sætte ansvarlighed på dagsordenen i HR-branchen samt inspirere flere virksomheder til at gøre en indsats på dette område. Dansk HRM Forening tager ansvar for alle tilbud og arrangementer, der udbydes til medlemmerne af foreningen, så du, som medlem, kan forvente høj kvalitet. Vi ønsker at medvirke til at forny branchen gennem foreningens virke ved at tage initiativ til dialog og erfaringsudveksling, så vi kan italesætte det ansvar, vi har, og hvordan vi forvalter det.

Vidensdeling og netværk

Hos Dansk HRM Forening stræber vi efter vidensdeling og netværk, da det er vores måde at sikre udbygning og vedligeholdelse af det faglige netværk mellem HR-professionelle, HR-studerende og HR-interesserede. På den måde får vores medlemmer, praktikere såvel som studerende, mulighed for at udvide og udfordre deres faglige kompetencer og sammen skabe ny viden. Netværket er det bærende element i den måde foreningen virker på, og derfor skinner værdien igennem i alt det, vi gør.

 

Vedtægter

Her kan du finde Dansk HRM Forenings Vedtægter.

Har du spørgsmål til vedtægterne er du velkommen til at kontakte os via mail: dhrmf@dhrmf.dk