Det glæder os meget, at du gerne vil være mentor!

Vi har brug for at du udfylder forskellige oplysninger i skemaet nedenfor, for at lave det bedste match mellem dig og din(e) mentee(s), så I kan få gode og inspirerende samtaler.

For at være mentor er det nødvendigt at du

  • Kan afsætte ca. 10 timer i perioden fra november og til juni til at mødes med din(e) mentee(s).
  • Har en interesse i at følge de studerendes udvikling og ønsker at hjælpe dem på vej med din faglighed og erfaringer.
  • Kan diskutere praktiske problemstillinger, der knytter sig til HR med de studerende.
  • Kan deltage i kick-off arrangement onsdag den 20. november kl. 17-20. Nærmere information vil følge når mentorordningen starter op.

Tilmeldingsskema

Fortæl lidt mere om dig selv. Jo mere præcist du kan beskrive din profil, jo bedre match kan vi lave mellem dig og en eller flere studerende.

Informationerne vil kopieret ind i et mentorkatalog, som de studerende bruger til at vælge de 3-4 mentorer, de helst vil arbejde sammen med.

(Dette er en forudsætning for at være med i mentorordningen, og mentorkataloget vil kun blive sendt ud til de tilmeldte studrende)

Kontakt os

Har du spørgsmål?
Så er du mere end velkommen til at hive fat i os!