Dansk HRM Forening blev i 1993 stiftet af Henrik Holt Larsen i samarbejde med en gruppe cand.merc.HRM’ere. Senere har det udviklet sig til også at være et samlingspunkt for alle med interesse for HR faget – både HR-praktikere og kandidatstuderende.

Der er sket meget siden foreningens stiftelse i 1993 – med foreningen og HR i det danske erhvervsliv. Du kan her læse lidt omkring den løbende udvikling, vi har været igennem.

Foreningen har 3 hovedydelser rettet til alle vores medlemmer, som henholdsvis er Netværksbar, Mentorordning og Faglige Arrangementer. Udover det er vi stadig kendt for at arrangere introturen for HR-linjens kandidatstuderende i samarbejde med Copenhagen Business School.

Netværksbar startede som en lille fredagsbar, afholdt på Karrierebar i København, men har senere udviklet sig til et spændende og anerkendt netværksarrangement med over 100 deltagere fra forskellige dele af erhvervslivet og studerende.

I 2005 overtages organiseringen af mentorordningen, som tidligere har været faciliteret af Copenhagen Business School.

I 2016 påbegyndte DHRMF samarbejde med KMP+ House of Mentoring, som nu bidrager med mentortræning af nye mentorer. Foruden dette begyndte vi at arrangere virksomhedsbesøg, som en del af vores Faglige Arrangementer.

Foreningen drives af en frivillig bestyrelse, som består af både HR-praktikere og studerende for bedst muligt at imødekomme medlemmernes behov.

“De næste par år vil Dansk HRM Forening have ekstra fokus på to overordnede områder:

Vi udvider vores målgruppe blandt studerende, så alle med en interesse eller nysgerrighed for HR kan få mulighed for at få del i medlemsskabet, så du behøver ikke at læse Cand.soc.HRM/ Cand.mer.HRM på Copenhagen Business School.

Desuden arbejder vi på at gøre relationerne med vores samarbejdspartere endnu stærkere, så vi sammen skal skabe mere værdi for vores medlemmer”

(Mette Illum, formand).