MERE OM

FAGLIGE ARRANGEMENTER

FÅ ET FAGLIGT INDSPARK SOM SKABER VÆRDI


NÅR DU VIL INSPIRERES ELLER BARE GÅ TIDLIGT FRA KONTORET


Dansk HRM Forening afholder flere gange årligt faglige arrangementer, som harsærligt fokus på de nyestetendenser inden for HR.

Vores faglige arrangementer giver digmulighed for at få et fagligt indspark, så du kan holde dig opdateret inden for HR-feltetog blive inspireret til,hvordanHR fortsat kan bidrage til at skabe værdi for organisationen. Med aktuelle og relevante emner ønsker vi at præsentere forskelligetilgange til HR-faget samt invitere tildialog om netop de HR-udfordringer, som vores medlemmer oplever i deres arbejde.

Til de faglige arrangementer inviterer vi én eller flereerfarne HR-professionelle til at dele deres perspektiv på emnet. Tidligere har vi eksempelvisbudt velkommen til en paneldebat om generationsmødet på arbejdspladsen, et webinar om diversity & inclusion, et oplæg om henholdsvis datadrevet HR og strategisk HRM og mange flere.Ved at tilbringe en afteni selskab med Dansk HRM Forening garanterer vi altid et spændende oplæg og god mulighed for at dele erfaringer med HR-professionelle fra andre brancher samt kandidatstuderende med interesse inden for HR.


LYDER DET SPÆNDENDE?


Vi stræber efter at skabe variation i vores arrangementer og udnytter aktivt vores samarbejdspartnere og øvrige HR-netværk. Hvis du har nogle idéer til, hvordan vi kan udvikle vores faglige aktiviteter, vil vi meget gerne modtage din henvendelse og lade os inspirere af dine idéer og ambitioner.

Kontaktformular til Faglige arrangementer